หน้าแรก

WE ARE SPECIALIST IN

เนื่องด้วยในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้เติบโตๆไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีความจำเป็นมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยแยกจำพวกตามกลุ่มงานดังนี้
ระบบจัดการและบูรณาการองค์กร

Enterprises Integration Solution

ระบบตรวจจับ และจดจำใบหน้า

Face Recognition AI

แบรนด์ของเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด Smart Reform Plus Co., Ltd. | SRP เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform เช่น Windows Application, Web Application, Mobile / Handheld Devices เป็นต้น มีที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางของกลุ่มงาน Process Management ในแต่ละอุตสาหกรรม มีทีมงาน Customer Service คอยให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์ในการพัฒนา Solution ให้กับองค์กรใหญ่ ๆ ในประเทศไทยมากมาย