โปรแกรมบริหารจัดการงานขาย

โปรแกรมบริหารจัดการงานขาย
POINT OF SALES SYSTEM |P.O.S.S.

ปัจจุบัน มีร้านอาหารใหม่ๆ มากขึ้น หลากหลายรูปแบบที่ดึงดู

ดลูกค้า การบริการที่ดีและรวดเร็วเป็นอีกส่วนที่ทำให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น การนำเทคโนโลยีและโปรแกรมมารวมกัน จะได้ระบบที่ ช่วยให้คุณบริหารงานได้ง่ายขึ้น Easetrack.com จึงได้พัฒนาระบบบริหารงานร้านอาหาร ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องคำนวณ รายรับ-รายจ่ายเอง รวมไปถึงช่วยวางแผนการขายในแต่ละวันได้ รายละเอียดข้อมูลการใช้วัตถุดิบ ตรวจสอบยอดขาย การรับ Order อาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ดูยอดขายต่อวัน เพื่อทำให้ร้านอาหารของคุณ มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรมออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ค้นหารายการสินค้าได้ง่าย และรวดเร็วผ่านระบบค้นหาเป็นคำ
 • มีระบบการจองโต๊ะ สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้โดยระบุเป็นชื่อ บุคคล หรือ บริษัท พร้อมระบุช่วงเวลา
 • รองรับการสั่งบรรจุสินค้ารับกลับ และ บริการจัดส่ง (รับออเดอร์ทางโทรศัพท์)
 • มีระบบชำระเงิน บัตรเครดิต ระบบสมาชิก และอื่นๆ
 • มีระบบสมาชิก พร้อมส่วนลดสมาชิก ที่กำหนดเองได้
 • รองรับการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มและย่อได้
 • สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกในครัวโดยอัตโนมัติ
 • มีระบบควบคุมวัตถุดิบ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การจัดซื้อ(พร้อมออกใบสั่งซื้อ) และการนำเข้าวัตถุดิบ
 • สามารถระบุโต๊ะและโซนที่สั่งอาหารได้รวมไปถึงการกำหนดโซน
 • มีระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้าซึ่งแยกจากสต๊อกขายสินค้าได้
 • สนับสนุนการสั่งอาหารด้วย ( Pocket PC ) ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 • สนับสนุนการใช้งานหน้าจอระบบสัมผัส (Touch screen) ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ฟังก์ชั่นของโปรแกรม

การจัดการข้อมูลหลักของระบบ

 • เก็บข้อมูลหลัก กำหนดชื่อร้าน, ที่อยู่, เบอร์โทร, กำหนดเวลาเปิด – ปิดร้าน
 • มีระบบ Backup ข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย (กรณีเครื่องพัง หรือเครื่องโดนไวรัส)

ระบบจองโต๊ะและโซน

 • ตั้งเวลาล่วงหน้าได้โดยระบุเป็นชื่อ บุคคล หรือ บริษัท พร้อมระบุช่วงเวลาที่ลูกค้าได้ทำการจองโต๊ะเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาตามเวลาที่กำหนดระบบการจองจะคืนค่าโต๊ะว่างให้โดยอัตโนมัติ
 • จัดแบ่งโซน ในการจัดโต๊ะอาหารได้
 • ค้นหาโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเลือก Zone ให้กับลูกค้าได้เลย
 • เพิ่ม แก้ไข จำนวนโต๊ะ และกำหนดโต๊ะที่คิด Service Charge ได้
 • แสดงสถานะโต๊ะ ว่าง และไม่ว่าง การรวมโต๊ะ การจองโต๊ะ

การสั่งอาหาร

 • สั่งพิมพ์ออเดอร์ออกครัว ได้ไม่จำกัด
 • สั่งอาหารโดยใช้หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ส่ง Order ที่จุดเดียว แล้วโปรแกรมจะทำการแยกพิมพ์ Order ไปยังฝ่ายตางๆ ได้ เช่นอาหารแยกไปที่ครัว หรือเครื่องดื่มแยกไปที่บาร์ได้
 • ยกเลิก แก้ไข หรือสั่ง Order เพิ่มได้อย่างรวดเร็ว และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
 • รองรับการสั่งอาหารตามเงื่อนไขลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าอาจไม่ใส่หัวหอม เผ็ดน้อยได้ เป็นต้น

ระบบ Set Menu New!

 • สามารถจัดรายงานอาหารให้เป็น Set Menu ได้ทั้งแบบ Set Lock คือระบุชัดเจนภายใน Set ว่าประกอบไปด้วยอะไร
 • จัดรายการอาหารแบบ Set Normal คือสามารถเลือกอาหารภายในรายการที่เรากำหนดได้
 • Set Top up คือเมนูอาหารแบบ Set ที่สามารถสั่งอาหารเพิ่มได้ภายใน เมนูที่กำหนด

ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าสมาชิก

 • เก็บข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้าได้ (สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในกรณีลูกค้าสั่งอาหารแบบให้ส่งถึงที่)

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

 • เก็บข้อมูล พนักงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเบอร์ติดต่อได้
 • กำหนดการเลือกเรียงรายการพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ในหน้าที่ ใช้งานบ่อย ๆ เช่น เรียงตามเลขทึ่พนักงาน
  เรียงตามเลขที่แผนก หรือเรียงตามตัวอักษรชื่อพนักงาน
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน ให้กับพนัก แต่ละคน สามารถขายได้อย่างเดียว ไม่สามารถดูรายงาน หรือสิทธิ์อื่นๆได้

เมนูอาหาร – เครื่องดื่ม

 • กำหนดประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • ยกเลิก แก้ไข เพิ่ม รายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละ รายการได้ และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
 • กำหนดรูปภาพอาหารได้เพื่อให้เมนูอาหารดูน่าสนใจมากขึ้น
 • กำหนดเครื่องปรุงต่างๆ ไว้ในระบบได้
 • กำหนดส่วนประกอบของอาหาร ให้กับอาหารแต่ละอย่างว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไหร่

การชำระเงิน – พิมพ์ใบเสร็จ (Cashier)

 • ชำระเงินโดยใช้หน้าจอสัมผัสได้ (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ชำระเงินสด, บัตรเครดิต, Voucher, ลูกหนี้ ได้ ซึ่งบัตรเครดิตก็สามารถจัดเก็บประเภทของบัตรเครดิตได้

ระบบคลังสินค้าย่อยและคลังสินค้าหลัก

 • มีระบบควบคุมสต๊อกที่ละเอียดและรัดกุม
 • สามารถกำหนด Main Category ต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และสะดวกในการตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่
 • มีระบบควบคุมวัตถุดิบ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การจัดซื้อ(พร้อมออกใบสั่งซื้อ)และนำเข้าวัตถุดิบ
 • สามารถกำหนด วัตถุดิบ การตรวจนับวัตถุดิบ แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และเลือกรูปแบบการตัด Stock ได้
 • สามารถกำหนดค่า Min Stock คือถ้ามียอดต่ำกว่าค่าที่กำหนดระบบจะแจ้งเตือนให้มีการสั่งซื้อ
  ค่า Max Stock คือ กำหนดยอดสูงสุดในการ เก็บวัตถุดิบ
 • เพิ่ม แก้ไข และลบ รายการวัตถุดิบได้
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้า และใบสั่งซื้อที่มีการรับสินค้าแล้วได้
 • เรียกดูความเคลื่อนไหว ของวัตถุดิบ แสดงรายการเคลื่อนไหว จำนวนรับเข้า จำนวนจำหน่ายออก และ Balance
 • พิมพ์แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าได้
 • ออกใบสั่งซื้อ วัตถุดิบ กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลด กำหนดค่าขนส่ง ค่าบริการค่าประกันสินค้า และพิมพ์ใบสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบได้
 • ค้นหาชื่อ Supplier ชื่อผู้เปิดใบสั่งซื้อ หรือยกเลิกใบสั่งซื้อได้ทันที
 • เลือกรูปแบบการสั่งซื้อ และรูปแบบ Vat ต่างๆได้
 • กำหนดวันนัดส่งของ วันที่สั่งซื้อ การสั่งซื้อกรณีพิเศษได้
 • นำเข้าวัตถุดิบ และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
 • เก็บข้อมูล Supplier ไว้ในระบบ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและสั่งซื้อ

ระบบการสั่งอาหารกลับบ้าน

 • รองรับการสั่งอาหารกลับบ้าน (Packing) และระบบบริการจัดส่ง (Delivery Service)

รายงานการยกเลิก

 • รายงานใบเสร็จที่มีการยกเลิกรายการอาหารตามวันได้
 • รายงานการยกเลิกใบเสร็จได้

Insentive

 • กำหนด Promotion ของแถม จากร้านค้า (Supplier)
 • กำหนด Promotion รางวัลในการขายของให้แก่พนักงานภายในร้าน
 • เรียกดูรายงานสรุปใบสั่งซื้อรายการที่ได้รับตาม Promotion ของร้านค้า
 • เรียกดูรายงานสรุปยอดขายตามพนักงานรายการที่ได้รับตาม Promotion ภายในร้าน

รายงานทั่วไป

Report(ระบบรายงานผลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สำหรับตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องทั่วไป)

 • รายงานยอดขายประจำวัน
 • รายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ราคาสินค้าส่วนลด
 • รายงานการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น การตั้งค่าการส่งรายการอาหารไปยังเครื่องปริ้นเตอร์ รายการหมวดหมู่ของอาหารต่างๆ
 • รายงานแสดงจำนวนโต๊ะที่มีอยู่ในร้านทั้งหมด
 • รายงานส่วนผสมของอาหาร

รายงานสำหรับผู้บริหาร

Executive Reports(ระบบรายงานผลสำหรับผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารงาน)

 • รายงานยอดขายตามพนักงานขายแต่ละคน
 • รายงานแสดงยอดขายดีประจำวัน
 • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี ตามช่วงเวลา หรือตามบิล
 • รายงานดูการเคลื่อนไหวของรายการอาหาร
 • รายงานสถิติการขายตามช่วงเวลา
 • รายงานแสดงการมาใช้บริการว่ามีจำนวนกี่ครั้ง ว่ามีการใช้โต๊ะไหนบ่อยๆ
 • รายงานใบเสร็จที่ขายประจำวัน
 • รายงานภาษีขายต่อวัน
 • รายงานขายแยกตามประเภทอาหารประจำวัน
 • รายงานภาษีขายรวมตามช่วงเวลา
 • รายงานการใช้บัตรส่วนลดประจำวัน
 • รายงานการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าอาหาร
 • รายงานการใช้วัตถุดิบทั่วไป ทั้งแบบประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการแก้ไข
 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบสูญเสีย
 • รายงานใบเสร็จที่มีการยกเลิกรายการอาหาร ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานการขายเรียงตามรหัสสินค้า
 • รายงานวิเคราะห์การขาย
 • รายงานวิเคราะห์การขายจัดอันดับขายดี
 • รายงานการใช้ Voucher
 • รายงานการใช้ Coupon
 • รายงานแสดงยอดขายประจำเดือน
 • รายงานแสดงยอดขายประจำปี
 • รายงานวิเคราะห์การขาย/ตามรูปแบบการขาย
 • รายงานวิเคราะห์การขายที่ไม่มีการขาย
 • รายงานการขายตามใบเสร็จรับเงิน
 • รายงานวิเคราะห์การขายตามโต๊ะโดยรวม
 • รายงานขายแยกตามพนักงานเก็บเงิน

รายงานจากมือถือ

 • สามารถรับรายการอาหารจานเดียวจากลูกค้าได้ทั้งแบบ Offline และ Online กับ PC Back Office
 • สามารถเช็คราคา หรือรายการอาหารแต่ละโต๊ะพร้อมทั้งรับชำระได้
 • สามารถส่ง Oder ไปยังฝ่ายต่างๆได้ เช่น ส่งอาหารไปยังครัว และส่งเครื่องดื่มไปยังบาร์ได้
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PC ได้โดยผ่าน Wireless LAN
 • สามารถเรียกดู Stock จากเครื่อง PC ได้