บริการอื่นๆ

Professional Certificate | บริการอื่นๆ

  • ให้คำปรึกษา และบริการจัดทำแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan)
  • ให้บริการปรึกษา การจัดทำแผนการกอบกู้ระบบงานด้านไอที (DRP: Disaster Recovery Plan)
  • รับออกแบบและจัดทำเครื่องมือควบคุมการวัดผล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านไอที (IT Risk Indicator Tools)
  • รับออกแบบโครงสร้างขององค์กร ภายใต้พื้นฐาน Business Operation Support Service และ IT Operation & Support
  • เพื่อการบริหารงานที่ดีขององค์ (IT & Corporate Governance) และสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนทางด้านไอที
  • ให้บริการปรึกษา การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประยุกต์ใช้งานระบบเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Services)
  • ให้บริการปรึกษาการบริหารโครงการด้านไอที รวมถึง Solution ทางด้านไอที ต่าง ๆ  เช่น ระบบบัตรเครดิต ระบบ ATM ระบบ Internet Banking
  • รับเป็นวิทยากร การบริหารความเสี่ยงด้านไอที
  • รับทำ Penetration Test ทดสอบความปลอดภัยของระบบ
  • ทีมงานประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ ด้านไอที ผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอที และการออกแบบ Solution งานธนาคาร มากกว่า 10 ปี