โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า

โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า |Warehouse Management System-W.M.S.

product banner1 wmsณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเติบโตไปมาก แล้วมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การดำเนินงานด้านโกดังสินค้าแทบจะเป็นส่วนหลักของการบริหารงาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางก็ดี แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการบริหารสินค้า หรือวัสดุภายในระบบงานของธุรกิจ สิ่งที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมก็คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบริหาร และอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจหลักการทำงานของระบบ จะครอบคลุมตั้งแต่ การรับของเข้า จัดโซน / แตกหน่วยย่อย / โอนย้าย และ เบิกจ่ายออก กระบวนการเหล่านี้สามารถเรียกออกเป็นรายงานได้อย่าง Real Time

จุดเด่นของโปรแกรม

ส่วนงานหน้าร้าน

 • สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว
 • สามารถนำเสนอสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้า ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย รวดเร็ว มีทั้งภาพและเสียง ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
 • สามารถเห็นยอดสินค้าที่มีพร้อมขายในทุกคลังของตัวสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เป็นปัจจุบันที่สุด
 • สามารถทำการสั่งสินค้า ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าที่ต้องการ และจัดของได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • สามารถแสดงให้เห็นถึงสินค้าทางเลือก หรือสินค้าทดแทนให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • สามารถจดจำได้ว่า กลุ่มสินค้าใด ที่ลูกค้าหน้าร้านได้ซื้อ เพื่อทำการเลือกนำเสนอสินค้าในกลุ่มประเภทเดียวกับ เมื่อ log-in เข้าระบบครั้งแรก โดยจะมุ่งเน้นแสดงสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายก่อน

ส่วนงานคงคลัง

 • มีการนำเอา อุปกรณ์ RFID เข้ามาใช้ในคลังสินค้า เพื่อใช้ในการติดตามสถานะ รวมถึงการตรวจนับตัวสินค้าในคลังสินค้าทุกแห่ง
 • ใช้อุปกรณ์ ปืนอ่าน RFID เพื่อช่วยให้การตรวจนับสินค้าในแต่ละคลังและพื้นที่เป็นได้ด้วยความรวดเร็ว และแม่นยำ
 • มีการใช้ระบบเครือข่ายแบบเข้ารหัส เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลัง และสำนักงานหลัก
 • สามารถรองรับสินค้าคงคลังหลายแห่งได้ โดยเชื่อมต่อเป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด
 • สามารถแบ่งพื้นที่ ในแต่ละคลังสินค้าย่อยได้เอง โดยสามารถระบุพื้นที่ย่อยได้หลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น Zone, ล๊อกที่, ชั้นที่ เป็นต้น
 • เกี่ยวกับการรับของเข้าคลัง ตัวระบบสามารถทำงานควบคู่ไปกับระบบขายหน้าร้านเดิม
 • สามารถจัดสินค้านำส่งตามใบสั่งซื้อ ที่ออกโดยระบบเดิมจากทางหน้าร้านได้
 • สามารถรับสินค้าเข้าคลัง โดยใช้ข้อมูลจากใบสั่งซื้อของระบบเดิมได้
 • สามารถรู้ถึงอายุสินค้าในคลังสินค้าได้
 • สามารถทราบถึงสินค้าศูนย์หายและชำรุดได้

รายงาน

 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละคลังสินค้า ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเลือกที่จะเรียกดูแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่ม รายการ และตามช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหว แยกส่วนของ สินค้าเข้าคลัง และสินค้า ที่ส่งออกจากคลังสินค้า ได้ทั้งแบบแยกคลัง และแบบรวม
 • สามารถเรียกดูรายงานสินค้าคงคลัง รวมถึงอายุ ของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า
 • สามารถเรียกดูรายงานสินค้าชำรุด หรือ หาย ของแต่ละคลังได้อย่าง่ายดายและรวดเร็ว แบบปัจจุบันที่สุด
 • สามารถเรียกดู ปริมาณความเคลื่อนไหว สินค้าในคลังสินค้า ตามช่วงเวลาในรูปแบบของ กราฟเพื่อ แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาไหนของวัน โซนไหนในคลังสินค้า มีความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเลือกดูแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามต้องการ