ข่าวสาร

RFID (Duo) Hero 2559

สมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ ITAP จัดงาน RFID Duo Hero 2016

สตาร์ตอัพไทย FARMBOX

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ได้นำโปรโปรเจค FARMBOX และ FARMBOT ไปนำเสนอและเข้าร่วมรายการคิดแลกล้าน Startup Thailand ทางช่อง 3 SD

สาธิตงาน ระบบบริหารงานคลังสินค้า และกระบวนการผลิต

คุณ อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และทีมงาน เข้าชมการแสดงผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมมนาส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode”